top of page

קבוצות

האדם הינו יצור חברתי מטבעו ותוך כדי עבודה קבוצתית, בוחן את יכולות הקבלה והנתינה שלו, במסגרת נתונה. לקבוצה מסגרת של מקום וזמנים שנקבעים מראש ומחויבות הדדית של המנחה ושל חברי הקבוצה, משתתפי הקבוצה המקושרים בנושא משותף.

מסיפורי אירוין יאלום

רב אחד שוחח עם אלוהים על גן עדן ועל גהינום. "אני אראה לך את הגהינום", אמר האלוהים והוביל את הרב לחדר בו שולחן גדול עגול. האנשים סביבו, נראו מורעבים ונואשים. באמצע השולחן עמד סיר ענקי ובו תבשיל שניחוחו הטוב, הגיעו אל נחיריו של הרב ומילאו פיו ריר. כל אחד מהמסובים לשולחן, החזיקו כף בעלת ידית ארוכה ארוכה. הכפות הארוכות הגיעו אל הסיר, אך הידיות היו ארוכות מזרועותיהם של המבקשים לסעוד, ומאחר שלא יכלו להביא את האוכל אל פיהם, לא יכלו לאכול. הרב נוכח שסבלם נורא באמת.

"עכשיו אראה לך את גן עדן" אמר האלוהים והם נכנסו לחדר אחר, זהה בצורתו לראשון. אותו שולחן גדול עגול, אותו סיר ובו אותו תבשיל. כמו בחדר הראשון, היו המסובים מצוידים בכפות ארוכות ידית, אך כאן, היו כולם מטופחים ושמנמנים והם נראו נהנים, מדברים ביניהם. הרב לא הבין.
"זה פשוט, אבל מחייב כישורים מיוחדים" אמר אלוהים, "בחדר הזה, למדו להאכיל זה את זה".


יאלום, פסיכולוג אמריקאי שכתב רבות על טיפול קבוצתי, מביא לנו כאן בסיפורו את תמציתו של מהות הטיפול הקבוצתי. בטיפול קבוצתי, החברים חותרים למטרה משותפת תוך כדי אינטראקציה חברתית ותוך כדי דינמיקה המאופיינת ע"י התפקידים השונים של המשתתפים.
 

במקרה של הקבוצות אותן אני מנחה, אלו קבוצות בהן יש גם מרכיב דינמי וגם פסיכו-חינוכי. הקבוצה מאפשרת צמיחה והעצמה אישית. תהליך זה יכול להתרחש רק באווירה תומכת, אכפתית ואינטימית, בה המשתתף אינו חש מאוים ויכול לדבר בחופשיות על קשיים וחולשות. בקבוצות אלו, ירגישו האנשים, שבאמת מבינים אותם ושהם אינם חריגים. כאן יוכלו לקבל לגיטימציה לעצמם וגם תמיכה אמיתית. העבודה נעשית תוך כדי מתן ידע וכלים מצד המנחה, שיח קבוצתי, פעילויות קבוצתיות חווייתיות כגון צפייה בסרטונים, עבודה עם קלפים טיפוליים, שימוש באומנויות פלסטיות, עבודה עם ציורים-תמונות, עבודה עם תנועה-מוזיקה ועוד.

התהליך הקבוצתי הוא עוצמתי, משמעותי, מהווה ריפוי ותובנות מעמיקות והכי חשוב - מקדמות. עבורי, טיפול קבוצתי הינו היעיל והמיוחד ביותר שבין הסוגים השונים של הפסיכותרפיה.

קבוצת תמיכה לאמהות צעירות

קבוצה לגברים אשר מעוניינים להבין את העולם נשי

קבוצה לזוגות לשיפור התקשורת הזוגית

קבוצה לנשים אחרי ניתוחים גינקולוגיים

קבוצה לגברים אחרי ניתוחים אורולוגים

דוגמאות של

קבוצות תמיכה

תחומי העיסוק שלי

סדנאות

אלו מפגשים המתקיימים באווירה אינטימית עם מספר משתתפים מוגבל אשר מעניין אותם נושא משותף. הסדנאות כוללות חומר נלמד באופן פרונטלי

והפעלות חווייתיות. 

ייעוץ, הדרכה ופסיכותרפיה מינית

מפגשים אישיים בקליניקה בהם ניתנים הדרכה, ייעוץ ופסיכותרפיה פרטניים. בנוסף ישנה אפשרות למפגש במתכונת זוגית.

קבוצות תמיכה

העבודה בקבוצה מתאפיינת במפגשים המתקיימים באופן קבוע, למשך מספר פגישות שנקבעו מראש, במטרה משותפת וההשתתפות בה היא במסגרת מחויבות. בדרך כלל, מאחד את אנשי הקבוצה,

נושא משותף.

הרצאות

פרזנטציה פורמאלית של נושאים הנלמדים במסגרת שיעור. הרצאות יינתנו בהתאם לדרישת המזמין.

bottom of page